Boekhouder Utrecht 390

 

De boekhouder levert de ingevoerde gegevens voor de verwerking en de voorbereiding van de financiële staten. De gebruiker van de administratieve software neemt de rol op zich van het implementeren van controlesystemen die inspelen op de boekhoudkundige behoeften en de werking van het bedrijf.

Wat doet een accountantskantoor? Jaarlijks wordt ongeveer 2/3 van 100 miljard dollar uitgegeven aan boekhoudkundige procedures, diensten en benodigdheden. Daarbinnen beoordeelt de organisatie de prestaties met een gestructureerd prestatie-evaluatieprogramma.

Prestatiebeoordeling vereist een meting en interpretatie van informatie; het gaat niet in op de verwerkingseisen van het management. De traditionele benadering van prestatiebeoordelingen is zeer eenvoudig. Meet de activiteit (het genereren van inkomsten) met de graad. Bijvoorbeeld, als het bruto-inkomen van een accountantskantoor $100 miljoen was, dan zou dat bedrijf een score krijgen op tenminste negen sleutelgebieden. De negen sleutelgebieden zijn; persoonlijke projecten totale zelfstandigheid afgeleid van bijdrage aan totale productie-inkomsten. Dit kan een moeilijke benadering zijn; bijvoorbeeld, twintig van de dertig agenten in het agentschap die persoonlijke projecten of vertegenwoordiging van cliënten op zich nemen, halen ten minste tien auto’s.

De moeilijkheid met de beoordelingsresultaten is dat moeilijk kan worden vastgesteld welke organisatie tot een nettotoename van de potentiële inkomsten heeft geleid. Daarvoor is een meting van de omvang van de verkoop nodig. Indien dit volume in tabelvorm zou worden weergegeven, is de emotie van de verantwoordingsplicht al even complicerend. De winstmarge is uiteraard een gecompliceerde zaak.

Een eenvoudiger benadering om succes te beoordelen is de totale winst te vergelijken met de kosten van de dienstverlening. In een commentaar op epidemische problemen heeft een aantal ondernemingen vastgesteld dat de winst daalt als de winstmarge hoger is dan de kosten van de diensten. Om dit te achterhalen wordt de onderneming uitgedaagd door zeer kritische, ongeschikte manieren om de kosten te kwantificeren. Helaas is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om deze bezorgdheid weg te nemen. Normaliter moet de contributiemarge worden berekend door de totale opbrengsten te delen door de brutowinst. In vele gevallen is de brutowinst geen zeer betrouwbare indicator van de retenties; het bedrag van de winst is slechts een correctie voor de kosten van de produktie van de goederen en het doen van de kapitaalinvestering, het gebruik van de variabele inputs door de onderneming.