Adviseur openbare orde en veiligheid

 

De belangrijkste functie van dit voorschrift is het voorkomen van sabotage. De sabotage van belangrijke middelen (machines, werktuigen, industrie) kan alleen worden gepleegd door de werknemers, die niet vertrouwd worden. Dit verhoogt de veiligheid op de werkplek, en versterkt de veiligheidsmaatregelen en -voorschriften ter voorkoming van sabotage.

Er zijn veiligheidsvoorschriften die zowel door de werkgevers als door de werknemers ernstig worden genomen. Veiligheidsvoorschriften zijn van essentieel belang in organisaties en hebben tot doel de veiligheid van de werknemers, de omgeving en de kwaliteit van het geproduceerde product te waarborgen. Veiligheidsvoorschriften hebben vooral betrekking op preventie en opleiding van de werknemers, waardoor zij verschillen van andere veiligheidsvoorschriften.

Deze veiligheidsvoorschrift, in een fabriek enz. wordt, beschouwd als:

Het voorkomen van incidenten die kunnen leiden tot letsel of schade, aan de werknemers, andere personen of eigendommen, is de eerste verplichting van elke werkgever. Deze veiligheidsvoorschriften worden nageleefd, zodat de werkplek vrij is van incidenten die het gevolg kunnen zijn van:

brandstichting; menselijk; chemisch; nucleair; of sabotage.

Een belangrijke factor voor het succes van een preventieve maatregel op de werkplek is de mate van geloofwaardigheid van de veroorzaker van het incident in vergelijking met de geloofwaardigheid van de waarheid. Hoe groter de mate van geloofwaardigheid van het incident, hoe meer angst het creëert. Dit betekent dat het incident grondig moet worden onderzocht om het waarheidsgehalte van de gebeurtenis vast te stellen. Wanneer dit onderzoek naar behoren wordt uitgevoerd, zal er een rechtvaardige en passende actie worden ondernomen in de zaak – het behoud van het leven in zijn geheel, ongeacht eventuele slachtoffers.

Dit houdt niet noodzakelijk in dat het onderzoek een wetenschappelijk proces moet zijn. Een dergelijk onderzoek kan worden uitgevoerd door toepassing van het strafrecht en de internationale wetten ter uitvoering van de terrorisme-statuten. Het kan een politiek, juridisch of mediaonderzoek zijn. Met andere woorden, het kan gaan om onderzoekswerk in de openbare of de particuliere zin.

Dit zijn niet alleen zaken van internationale betrekkingen. Zij hebben te maken met de politieke, organisatorische en culturele dynamiek van de twee zijden van de medaille. Dit is wat de terroristen zouden hebben willen doen. Het zijn deze aspecten van de internationale politiek die duidelijk maken waarom het internationale terrorisme zo’n probleem aan het worden is. Het is deze duidelijkheid die het juiste afschrikmiddel essentieel maakt. Het maakt niet uit hoe doeltreffend de screeningmaatregelen zijn, als het probleem niet wordt aangepakt, zal het gemeengoed blijven en zal de beschikbaarheid van banen voor ontheemde werknemers blijven toenemen, evenals de kosten van het toegenomen wantrouwen en de onzekerheid bij het zakendoen in het land.

In de tussentijd is waakzaamheid geboden. Als u vermoedt dat uw lompe bewakingscamera niet in orde is, of dat uw werknemers urenstaten hebben vervalst, vertrouw ze dan niet. Verifieer. Het is ook een goed idee om kopieën te maken van alle certificaten en documenten die nodig zijn, om nog maar te zwijgen van foto’s van elke persoon die bij het incident betrokken is en een lijst van adressen waar die mensen tewerkgesteld zijn.

De zaken eindigen, maar het werk begint niet. De rode loper moet Traveler’s Security Officer zijn. Als je geen Traveler’s Security Officer hebt, heb je een veiligheidsdienst. Het beste is om het Traveler’s Security Deterrent te noemen. Houd het bij, en het zal voorkomen dat u bezoek krijgt van de plaatselijke autoriteiten. Je hebt één kans om een goede indruk te maken. Een bezoek of telefoontje aan de zaak kan de katalysator zijn die nodig is om je leven te veranderen. Is het de moeite waard? Zeker weten!