Advocatenkantoor Den haag

 

Een advocaat is een beroepsgroep die tot taak heeft de rechten en plichten van werknemers en werkgevers vast te stellen en te bepleiten. Het is de taak van advocaten om cliënten te adviseren en bij te staan bij het onderhandelen over en het doorvoeren van veranderingen in sociaal gunstige bedrijfspraktijken. Advocaten treden op als procesadvocaat en treden op als adviseur bij de vertegenwoordiging van cliënten voor de rechter.

Advocaten verlenen advies en bijstand aan cliënten bij kwesties in verband met persoonlijk, zakelijk en sociaal recht. Het rechtssysteem biedt het publiek bescherming en bevordering van mensen-, burger- en eigendomsrechten. Advocaten vertegenwoordigen ook particuliere advocaten, dienstverleners en belangengroepen.

Personen die een carrière in de rechten willen, moeten zich ervan bewust zijn dat de toelatingseisen streng zijn, en dat een rechtendiploma vaak een voorwaarde is voor toelating. Studenten moeten undergraduate graden in het Engels, het voornemen van studie, of een verwant gebied. Andere toelatingseisen kunnen cursussen in logica, politieke wetenschappen, business, en computers. Een sterke achtergrond in wiskunde en het bedrijfsleven is ook essentieel voor succes in undergraduate juridische studies. Er zijn veel academische programma’s op zowel de undergraduate en de wet school niveau.

Graden vereisen een minimum van vier jaar studie. Typische vereiste cursussen omvatten Engels, algemene kennis, wiskunde, beurs accounting, juridisch schrijven, en sociale wetenschappen. Een gemeenschappelijke voorwaarde voor toelating tot een wet school is de lagere school wiskunde. Een minimum score op de GRE algemene kennis test is een secundaire maatstaf voor het vermogen. Een GPR van ten minste 3,0 is vereist voor toelating tot de University of Chicago School of Law.

Tot de belangrijkste accreditatiebeoordelingscommissies behoren de Foundation for Excellence in Law School en de Survey of Graduates of Legal Education Programs. Deze beide organisaties beheren examenprogramma’s om minder leden te helpen afstuderen aan een rechtenfaculteit. De Afdeling Eenvormige Rechten van de American Bar Association houdt toezicht op de examens en het curriculum van deze programma’s.

Vooruitzichten voor advocaten en advocatenvrienden

Volgens het Bureau of Labor Statistics zal de behoefte aan advocaten in het komende decennium naar verwachting toenemen, met een stijging van ongeveer 16 procent. Naar verwachting zullen er tegen het einde van dit decennium meer dan twee keer zoveel advocaten nodig zijn als nu. De behoefte aan advocaten en juridisch medewerkers zal naar verwachting toenemen als gevolg van een grotere behoefte aan strafrechtelijke procedures, een striktere handhaving van de regels en nieuwere medische ontdekkingen en voorschriften. Verwacht wordt dat het aantal letselschadeclaims zal toenemen.

Advocaten werkzaam bij de overheid, met inbegrip van federale, staat, en lokale agentschappen, zijn in verwachting een relatief sneller dan gemiddeld groei in de afgelopen jaren te zien. Verwacht wordt dat de federale overheid nieuwe milieunormen en -wetten zal opleggen met betrekking tot de kwaliteit van lucht en water, terwijl de Gramm-Leach-Bliley Act naar verwachting zal leiden tot meer openbaarmaking en meer controleprocedures voor het beheer en de administratie van bedrijfsinformatie in handen van de overheid.

Andere werkgevers verwachten een toename van het aantal rechtszaken met betrekking tot class action lawsuits en rechtszaken met aandeelhouders. Kwaliteitsbedrijven zullen niet alleen behoefte hebben aan accountants en financieel personeel, maar ook aan juristen met ervaring in class action-rechtszaken.

Paralegal mogelijkheden zullen naar verwachting toenemen in de toekomst, en posities kunnen ontstaan in paralegal opleiding. De vraag naar paralegals zal groeien als meer mensen proberen in te breken in het veld. De mediane paralegal salaris range, volgens het Bureau of Labor Statistics, is tussen de $ 25, Werkzame sonde 2-20, en $ 34, employe 3-20.

Naar verwachting zullen verpleegkundigen, artsen, administratief personeel en wetenschappelijke transcriptie de meeste transcriptiemedewerkers in dienst nemen. Het medische veld zal naar verwachting groeien door het gebruik en het behoud van medische transcriptie professionals met een hogere werklast en minder voordelen. Medische transcriptionisten zullen ook een toename zien in administratieve en wetenschappelijke functies naarmate het aantal medische dossiers groeit. De verwachte toename op deze gebieden is slechts één aspect van de algemene banengroei op medisch gebied.

Diploma’s zijn een steeds populairder middel om beroepszekerheid en mogelijkheden tot voortgezette opleiding te verwerven. Werkgevers hoeven geen dure opleidingen en diploma’s op de werkplek aan te bieden. De meest voorkomende graad is een associate degree, en vaak een middelbare school diploma of GED is vereist voor entry-level banen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid wordt een certificaat van een carrière college beschouwd als gelijkwaardig aan een kleine geavanceerde graad. Het duurt gemiddeld vier jaar om te voltooien en afgestudeerden zullen een arbeidsmarkt betreden waar ze banen kunnen vinden in zowel de publieke als de private sector.

Hoewel de vraag in bepaalde loopbanen naar verwachting zal toenemen, moeten degenen die ervoor kiezen advocaat te worden, voorbereid zijn op een levenslange carrière van ijverige studie. een formele opleiding en een graad in de beginselen kunnen in vier jaar worden voltooid, maar vier jaar rechtenstudie en nog eens drie jaar zoeken naar documenten en de daarin vervatte juridische aspecten.

Als u een passie voor het recht hebt en een sterke achtergrond in andere studierichtingen, is een carrière als advocaat mogelijk, maar niet onvermijdelijk. vereist voor alle beroepsbeoefenaren met een rechtenstudie.