Project controller

 

Project controller Opleiding en relevante ervaring De meeste projectmanagers hebben een bachelordiploma of een diploma in een relevant vakgebied, waaronder informatica, of hebben academische of onderzoekservaring. Zij moeten inzicht hebben in statistische procedures en softwarecode. Opleiding en ontwikkelingservaring Elke relevante intensieve opleiding in projectbeheer of in zuiver onderzoek is vereist. Dit kan een project management start-up accelerator cursus zijn zoals het SQC-FMS Start-Up and Management Program (STOL), de Sodexo StartX trainingsfaciliteit of het Heritage Hub start-up programma. Onderzoek en schrijven Ervaring als projectmanager is essentieel. Ervaring met de ontwikkeling van computersoftware met behulp van producten als LAMP, PHP, MySQL en IIS is ook zeer nuttig. Beheersing van het Engels is zeer belangrijk, evenals het kunnen communiceren in geschreven en gesproken Engels. Hulpmiddelen, technieken en procedures voor projectmanagers De uitdagingen voor projectmanagers zijn gevarieerd en variëren naarmate de complexiteit van het project toeneemt. Business cases, peer review en communicatie met belanghebbenden zijn belangrijke aspecten van het omgaan met taken en deadlines. Project management oplossingen zijn ook essentieel. Hele Project Management oplossingen die dergelijke project management oplossingen omvatten als: Boekhouding Financieel Beheer Projectplanning Projectgroei Managementconcepten (Zoals power tools, milieu en kunst en informatica) Gedeelde soevereiniteit Projectmanagementoplossingen moeten ook ingaan op de behoefte aan voortdurende projectmanagementondersteuning naarmate het project evolueert.

Indeling en verantwoordelijkheden van projectmanagers Projectmanagers kunnen worden ingedeeld in vier niveaus van verantwoordelijkheden en ondersteunen de verantwoordelijkheden van de projectmanager, zoals hieronder beschreven: Country Manager Country managers raken betrokken bij een gebied dat minder vertrouwd is en maken gebruik van de ervaring en vaardigheden die zijn opgedaan bij de initiële projectmanagementactiviteiten. Waar mogelijk zal dit op regionaal, nationaal niveau zijn. Van hen wordt verwacht dat zij de projectcoördinator ondersteunen en adviseren bij kwesties op het gebied van landenmanagement, zoals de wijze waarop projectmanagementteams moeten worden gestructureerd en grensoverschrijdende projectmanagementconflicten moeten worden voorkomen. Terug naar boven

Leidinggevend niveau Het beheer van het gehele project is de verantwoordelijkheid van de projectleider die toezicht houdt op het team. Deze personen moeten in staat zijn een team van multidisciplinair personeel te leiden. Zij moeten ook het laatste punt beheren waar de business case en het projectplan elkaar ontmoeten (Stakeholder Management). Communicatie- en relatiemanager Communicatie met belanghebbenden is essentieel en is van cruciaal belang voor succesvol projectmanagement en projectresultaten. Zij moeten effectieve communicatie- en relatievaardigheden ontwikkelen. Het gaat hierbij om de werkrelatie met belanghebbenden zoals het bedrijfsleven (industrie), organisaties in de openbare sector, plaatselijke belanghebbenden en klanten. Communicatie vormt de basis voor het identificeren van zakelijke problemen en het aanbevelen van aanbevolen oplossingen. Als communicatiemanager is uw rol op passende wijze verbonden met die van de overheid. Als u werkt voor een niet-gouvernementele instantie zoals de gemeenteraad, de voorzitter van de raad, de gemeenteraad van Edinburgh of het stadsbestuur, dan moet u voldoende RSC zijn. U moet weten hoe u relaties met het bedrijfsleven en de publieke sector moet opbouwen en onderhouden. Beide groepen zijn van vitaal belang voor de succesvolle oplevering van een project. Vaardigheden Kent u uw ABC van projectmanagement nog? Hier volgen enkele voorbeelden van vaardigheden die van u verwacht mogen worden om als projectmanager aan de slag te gaan: Functieomschrijving Professionele vaardigheden (vermogen om mensen te managen, tijd te managen, budget te managen, taken te managen) Goede communicatieve vaardigheden Vermogen om budget te managen en personeel te managen. Sterk vermogen om te luisteren en om te gaan met boodschappen die ongewenst of onverwacht kunnen zijn.

Teambuildingvaardigheden Het is belangrijk dat u met andere teamleden kunt samenwerken en hen kunt ondersteunen. Dit houdt in dat u doeltreffend moet kunnen communiceren, beslissingen moet kunnen nemen en een teamspeler moet zijn.

Klantontwikkelingsvaardigheden Waarom wil je projectmanager worden? Verschillende mensen vinden projectmanagement heel verschillend, want er is niet ÉÉN juiste manier van werken met betrekking tot projectmanagement. Wat belangrijk is, is dat je het meeste uit je carrière op dit gebied haalt en de vaardigheden ontwikkelt die je werkgevers je willen laten gebruiken. Als u gefaald hebt, weet u wat u niet moet doen. U zult kunnen bepalen waar u uw vaardigheden echt moet verbeteren om uw carrièremogelijkheden te realiseren. Terug naar boven

Informatie toegang en bescherming (AIP) bewaarder Niemand kan van u verwachten dat u werk verricht dat uw vaardigheden te boven gaat en bijna onmogelijk te verwezenlijken is. Projectmanagers moeten weten dat hun plicht om toegang te houden tot relevante informatie, administratief en informatief, essentieel is voor het succes van een project en van het grootste belang is. In deze rol werkt u aan de naleving van wettelijke en ethische kaders (bekend als AIP). Kennis, begrip en het vermogen om wettelijke naleving toe te passen op informatietoegang in het projectgebied van uw keuze zijn essentieel. U moet beschikken over de juiste kennis van en inzicht in intellectuele eigendom, wettelijke regelingen, internationale normen, internationaal humanitair recht en de privacywetgeving van uw staat en gebied. U moet ook kunnen aantonen dat u inzicht heeft in de gevolgen van uw handelingen voor de toegang tot informatie van een persoon.

Beoordeling geloofsbrieven Je kent je ABC van projectmanagement. Je bent een projectmanager. Je hebt een goede beheersing van de beschikbare tools in je technische vakgebied (De toolkit).