nlp training

Het kernidee van Nlp training in opleiding is dat iedereen die NLP in opleiding kiest een proces zal ontvangen dat hem in staat zal stellen om deze krachtige structuren van communicatie in zijn onbewuste geest weer te geven en modellen en patronen zal aanreiken die hem in staat stellen om deze abstracties in zijn dagelijks leven te gebruiken. NLP helpt ons om de “stadia van verandering” te begrijpen en hoe ze werken, en stelt ons in staat om de toestanden van mensen gedurende de dag te volgen en te volgen. In principe is NLP bedoeld om de communicatie te verbeteren.

De belangrijkste focus in een therapeutische setting is het elimineren van problematische gedragspatronen en het identificeren van nieuwe. NLP is begonnen met de ontwikkeling van een model door Bandler en Grinder in de jaren 1970 om de structuur van subjectieve ervaring te begrijpen en hoe we taal gebruiken om betekenis te geven aan onze wereld. Zij zijn nog steeds in de praktijk en worden gebruikt in de therapeutische praktijk van vandaag. NLP werkt ook met verkopers in het bedrijfsleven, zodat mensen die vragen om te verkopen de NLP handleidingen kunnen lezen om de structuur van het denken te begrijpen. NLP wordt gebruikt om denkpatronen te begrijpen bij zowel mensen als dieren. De hoge mate van opwinding die een persoon laat zien bij het gebruik van taal kan worden bestudeerd om te helpen het beste resultaat te krijgen bij het converseren met een persoon.

NLP is nuttig voor een verscheidenheid van gebieden in de samenleving en het is intensief gebruikt in het onderwijsproces om professoren te helpen de denkprocessen van verschillende religieuze en culturele groepen en stations te bestuderen.

NLP werd mede opgericht door de mede-oprichters Richard Bandler en John Grinder in de jaren 1970. Typisch zal een NLP Practitioner grondbeginselen bestuderen zoals model-presentaties, effectief presenteren, en luisteren. Zij zal gespecialiseerde vaardigheden en gereedschapskisten ontwikkelen om verschillende manieren te bestuderen om systemen voor te stellen met behulp van taal en het ontwerp van representatieve systemen. NLP baseert zijn uitgangspunten en modellen op het werk van Freud en is in staat om de structuur van de interne ervaring te gebruiken om modellen van de externe werkelijkheid te bouwen. De primaire focus op techniek voor NLP is de studie van neurologische processen.

NLP in Training bouwt voort op deze basisprincipes op het gebied van taal en taalkundige structuur om de student in staat te stellen de structuur van bewuste en onbewuste gedachten te begrijpen. Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid heeft de mens toegang gehad tot manier alle middelen die onder armoede liggen, en deze middelen liggen diep in de onbewuste geest.

NLP krijgt energie door praktische presentatie aan studenten die met cliënten binnen een therapeutische omgeving hebben gewerkt door het ontwikkelen van het vermogen om de toestand van de cliënt te lezen en erop te reageren. Door de aard van de menselijke ervaring te begrijpen is het vervolgens mogelijk om te beginnen met het organiseren en begrijpen van zichzelf en anderen. Inzicht in de structuur van ervaring helpt een individu om zich bewust te worden van zelf-gemeenschappelijke patronen in tegenstelling tot het zich alleen bewust worden van dergelijke patronen wanneer men zich in een andere omgeving bevindt, zoals het geval is in een therapeutische omgeving.

NLP is nuttig voor Al 000s die proberen het beste in zichzelf en anderen naar boven te halen door het veranderen van gedachtenpatronen.

NLP wordt door facilitators gebruikt om de patronen van hun cliënten snel te transformeren om hen te helpen met meer effectiviteit door hun leven te gaan. Een facilitator zal een observatiesessie uitvoeren en het patroon van een cliënt opmerken. Hierna zal de begeleider de cliënt vragen: “Wat heb ik eraan?” Zodra de cliënt iets heeft aangewezen waar hij/zij iets aan heeft of de cliënt is er klaar voor om het aan te pakken, zal de facilitator de cliënt aanmoedigen om verder te gaan door de ogen van de cliënt af te leiden.

Dan zal de facilitator beginnen met het verankeren van een antwoord op het verzoek van de cliënt om het gesprek tussen de cliënt en zichzelf te vergemakkelijken. De cliënt of de groep van cliënten zal zich bewust worden van deze ankerreactie. Het wordt verankerd in het lichaam.

In de volgende sessies zal de facilitator zich het proces blijven herinneren waardoor de cliënt/groep in staat was de respons te verankeren, zodat het herhaaldelijk kan worden opgeroepen en gebruikt om gewenste resultaten te produceren.

NLP in Training is nuttig voor diegenen die willen uitblinken in hun carrière. Het uitgangspunt van NLP is dat alle mensen een vermogen hebben waarop we kunnen vertrouwen om prestaties te reproduceren die verder gaan dan het afstemmingsbereik van je zintuiglijke systeem. Kortom, we zouden onszelf kunnen herprogrammeren in onze prestaties en we zouden blijven presteren op ons wereldklasse niveau.