Organisatieadviseur | 260

 

In veel bedrijfstakken bestaan veranderingsprocessen uit het bijeenbrengen van mensen om een nieuwe orde van zaken te “overwegen”. De meest succesvolle projecten gingen niet over hoe iets te veranderen. Dat is resultaten boeken.

Bedrijven en organisaties als Wal-Mart en Southwest Airlines hebben tot op de dag van vandaag hun eigen bedrijf van de grond af aan opnieuw uitgevonden (zij het ten koste van een aantal voorzichtige en gevestigde manieren van doen). Alle voordelen van snelle groei zijn gepaard gegaan met extreme reengineering.

Bedrijven als Southwest Airlines, GE, Gates, Microsoft, ISO, vallen vanaf het begin markten aan en het proces is een ‘grap’, ‘juich je troepen toe’ en ‘gloriemissie’.

Systemen voor veranderingsbeheer hoeven niet ingewikkeld te zijn om doeltreffend te zijn. Een belangrijk ingrediënt is dat mensen bij het proces betrokken worden en blijven.

Dus als Project Managers, stellen we dezelfde vraag:

Met welke en hoe doeltreffende veranderingsbeheersprocessen moeten wij voor onze onderneming rekening houden?

Is veranderingsmanagement echt praktisch in dit tijdperk van snelle veranderingen of moeten we gedwongen worden om de “status quo” te hanteren door middel van veranderingsmanagementprocessen. Er zijn heel wat boeken en internetsites die ons waardevolle adviezen kunnen geven om ons bij deze vraag te helpen, of we nu veranderingsgeoriënteerd zijn of niet. De belangrijkste onderdelen van een goed systeem voor veranderingsbeheer zijn:

Volgens Statusquo (2004) is slechts een minuscuul deel van de bevolking betrokken bij veranderingsmanagement.

Ieder van ons kent mensen die de hele dag met verandering te maken hebben, of het nu in hun werk, gezin of relatie is. In plaats van deel uit te maken van het veranderingsproces moeten we meer mensen bij het proces betrekken.

Wel, we kunnen beginnen met ons te realiseren dat verandering een blijvertje is… dus laten we het begrijpen! Het begrijpen van de menselijke natuur en van verandering een succesvol proces maken kan onze bedrijven doen omkeren.

De focus van verandering ligt op mensen en het management consultant van verandering gaat over het veranderen van de manier waarop mensen denken. Als u nog geen kilo’s artikelen over het FLP-evenement hebt gelezen (zoek in uw verbeelding een bedrijf dat dit doet) moet u een exemplaar aanschaffen.

Raakt uw team en deze afdeling minder betrokken? Hebben werknemers in uw bedrijf het gevoel dat zij en hun inspanningen onbelangrijk zijn? Heeft u dat ooit gezien? In veel bedrijven beginnen werknemers zich iets te realiseren en de werknemers zijn vooruit gegaan en de managers om hen heen hebben er niets aan gedaan. Vaak is er een sessie die dit onderwerp behandelt. Dus als uw organisatie echt resultaten wil boeken, moet zij de menselijke behoefte om deel uit te maken van een sociale groep aanpakken.

Maak op een stuk papier een lijst van de behoeften van uw team. (Voorbeelden: 1) de gezondheid van uw bedrijf en de medewerkers (De eerste dingen die ik moet doen voor mijn team), 2) voldoen aan de uitdagingen van de markt, (Betrek mijn directe rapporten) en 3) om Six Sigma (dingen doen om de juiste redenen) een succes te maken. Maak nu aan het begin van het proces een lijst van uw persoonlijke doelstellingen, ( Voorbeeld 1) uw doel voor mij is om vitale participatie in ons team te hebben.

Hoe zullen uw managers weten dat ze moeten veranderen? Veranderingsmanagement gaat over mensen deel laten uitmaken van het proces. Als we achterover leunen en wachten tot mensen veranderen, zullen ze dat nooit doen. Betrek ons allemaal bij het veranderingsproces en u kunt zowel de oplossing als de mensen binnen uw bedrijf veranderen.

Communicatie is misschien wel het grootste ingrediënt in het proces. U moet nagaan wat het veranderingsproces in uw organisatie is. Hoe zult u beslissingen nemen met de informatie die u hebt als u onwetend bent of niet zeker bent van de oorzaak van het probleem? U moet een manier van feedback hebben zodat u iedereen op de hoogte kunt houden.

Waarom heb je Doelen en Planning nodig?

Doelen zijn de gedragingen die u wilt bereiken om de implementatie van uw verandermanagementsysteem te bereiken. Budgetramingen maken deel uit van het proces om doelen te bereiken. Maar deze zijn niet de oorzaak van het doel. Zij zijn het resultaat en vaak zijn zij de laatste stap van het proces en na budgetverhogingen en een verenging van de succescriteria.

Onze dimensie zou zijn te onthouden dat doelstellingen gaan over verbetering van bedrijfsprestaties, niet persoonlijke. Dit komt omdat de doelstellingen gaan over wat je wilt doen, hoe je het gaat doen en gebaseerd zijn op de succescriteria.

Ontwikkel een team met één resultaat voor ogen. Geef het doel duidelijk aan en communiceer het met al uw managers.

Geef mensen veel tijd om het systeem te helpen plannen. Een goed uitvoerend team moet de tijd nemen om ideeën om te zetten in acties.

Maak mensen deel van de visie, niet van het probleem. Als mensen de toekomst niet kunnen zien met de veranderingen die zij moeten doorvoeren….. trek dan conclusies.

Kies één verandering en hou je daaraan.