zonnepanelen

Vereenvoudigde aanpak :- Soms kan een zeer efficiënt zonnepaneel de zonnestralen omleiden naar het net zonder brandstof te verbruiken. Het zonnepaneel kan dit doen volgens de vermogensregelingen die in zijn kern zijn ingesteld. Onder normale omstandigheden kan dit resulteren in energiebesparing. De hoeveelheid bespaarde energie is echter afhankelijk van verschillende factoren.

Niet algemeen ingebouwd :- Als er geen nettransformator in een stoeterij is ingebouwd en er geen blok wordt gebruikt om overtollige zonne-energie op te slaan, zal overtollige zonne-energie niet worden opgeslagen.

– Module :- Deze module vereist een actieve comparator.

– Functie :- Voor deze functie is een actieve comparator nodig.

– Plaats :- Een zonnepaneel op het oppervlak. De cryogene componenten moeten een item in hun inventaris hebben dat in staat is om de temperatuur van een blok te veranderen (mj/t in de config). Een traditionele sauna is voldoende.

Een voorstel :- Dit moet eerst verbeterd worden :

– Modulaire componenten :- Efficiëntere middelen, we zouden panelen kunnen combineren die ook stoom genereren om energie generatoren te maken.

– Wall Shading :- Het verduisteren van het zonlicht zal resulteren in een efficiëntere energieopwekking.

– Viewport Reset :- Zicht van opzij zal het zonlicht teniet doen. Een ultraviolet filter is de beste optie.

WHOA! Energie!

Elk beetje zonlicht kan in een zonnepaneel gezogen worden, vooral als het in een donkere drukke ruimte staat met ruimte om de zon te gebruiken, vlak naast een elektriciteitscentrale. Op dit punt hoeft de zon misschien niet lang aan te staan. Het gebruik van energie in een Generator wordt in deze gids uitgelegd.

– Warmteniveau :- Dit komt overeen met hoeveel energie het paneel kan verzamelen. Als een zonnepaneel in één gebied staat, loopt het snel leeg en zal zijn warmteniveau stijgen. Het zal onmiddellijk in de Thermische Zone komen en direct stroom beginnen te vragen van het beetje stroom dat beschikbaar is. Indien dit niet mogelijk is (b.v. indien een ander voorwerp vereist is in het blok waar het paneel zich bevindt) zal het paneel eerst al zijn warmteniveau verliezen in de laag tussen zijn locatie en het vereiste voorwerp, dat in de meest barre omstandigheden zal doorbranden en misschien geen energie meer zal produceren.

Thermisch is een mechanisme voor de omzetting van elektrische energie dat wordt gebruikt om warmte-energie rechtstreeks in elektrische energie om te zetten. Warmte wordt omgezet in elektrisch vermogen via een reeks stappen, waarbij gebruik wordt gemaakt van energieopwekkende apparaten zoals warmtewisselaars.

Vermogen wordt gegenereerd waar de vermogensomzetter genoeg Energie (Warmteniveau + technologie) heeft om te functioneren en waar de energie wordt verbruikt. Warmteniveau wordt weergegeven als een spelerstik (in speltikken)= 1,5× B + E (bijvoorbeeld, 1,5×B = 12,5 2-bit Bits). E komt overeen met de Energie in Thermische Kristallen (mechanische energie bollen of Thermische energie generatoren) en B met de totale hoeveelheid Thermo-elektrische materialen (er bestaat een grote verscheidenheid aan materialen). Dit betekent dat een Thermische krachtgenerator 2 tot 3 Thermische Kristallen nodig heeft per volledige krachtcyclus, zeer grote batterijen kunnen deze geavanceerde Donaties dragen en een enkele Vacuümbuis van een IndustriCraft krachtgenerator zet de energie eenvoudig om in Mechanische Kracht.

(afbeelding 1Diagram van Zonnepanelen met micro omvormer  (foto door PEMYSLIMyst)

Hoe warmte wordt verzameld

Zonnepanelen gebruiken 2x 2-bit Thermische Kristallen om de Zonnestraling op te vangen en om te zetten in Elektrisch vermogen.

Als een stuk zonnepaneel genoeg zonnestraling opvangt, produceert het warmte. Een 4x 4x 4 Grid met 4 zonnepanelen is genoeg om dit alleen te doen! De verzamelde zonnestralingsenergie wordt dan overgebracht naar het apparaat dat de thermische energie heeft geproduceerd (bijvoorbeeld een Solar Thermal Generator) en naarmate de tijd verstrijkt, neemt de warmte langzaam toe en het vermogen toe. Dit betekent dat een gemiddeld zonnepaneel een vermogen aan thermische energie kan genereren van meer dan 300mJ per volledige vermogenscyclus. Als een Thermische Generator in staat is meer Energie te produceren dan hij verbruikt, kan hij deze omzetten in mechanische energie (bijvoorbeeld Gasturbines, Blauwdrukken of Houtdecoratiepatronen). Nu produceert de Thermische Generator veel meer energie dan een typische Temperaturizer doet.

Elektrische energie opgewekt door een Thermische Generator wordt continu bewaard in Opslagbatterijen en dan gebruikt wanneer nodig (b.v. in een Industriële Warmtepomp om stoom op te wekken). Als de opslagbatterijen vol zijn, wordt de thermische energie opgeslagen in een automatiseringsnetwerk dat kan worden gekoppeld aan een thermische centrale.

Het proces om elektrische energie van een Thermische Generator te gebruiken is veel gecompliceerder. Een 4x 4x 4 net met elk apparaat dat ooit is uitgevonden in zowel Roodsteen als Thermische Kristallen moet in een Thermische Centrale worden verbonden met een Productienetwerk om ”