Coaching Roosendaal 170

 

Metaforen kunnen worden gebruikt in het coaching proces. Welt alle metaforen in een van de snelheid coaching kunsten en origineel systeem van creatieve coaching. Metafoor wordt omschreven als “een gebeurtenis, situatie, of voorval van een speciale soort.”

Metaforen dienen om nieuwe uitdagingen aan te gaan, en creativiteit te belonen,ota metafoor is een verzonnen verhaal of beeld dat gebruik maakt van onverwacht sterke combinaties van woorden en beelden… een metafoor is een verhaal dat wordt geïllustreerd met kenmerkende beelden die de informatie in een precieze volgorde groepeert.

Ter illustratie wordt een metafoor gewoonlijk gemaakt door vormen te vergelijken. Ook andere materialen kunnen worden gebruikt om dergelijke metaforen te illustreren: stenen, planten, dieren, seizoenen, woestijnen, bergen, land/zee, mensen enz. Ze worden gewoonlijk gemaakt om informatie over te brengen die niet van toepassing is op het probleem van de cliënt.

Voorbeeld metafoor definieert gedragspatroon is als volgt: De mens tussen een rots en een harde plaats is een metafoor.

Er kan ook een metafoor worden ontwikkeld, bijvoorbeeld: BREAD van schrootband, SPITE van een harde klap, HEART gezondheid van binnenuit, WRAY DIDD honden enz.

Metaforen ontvouwen op efficiënte wijze de verborgen “natives” of “meaning” van de cliënt. Kleine klant verhalen en in het proces krijgt hij de juiste oplossing voor het probleem. Metaforen ruimen de keien op.

Een voorbeeld: een cliënt die gestrest, angstig en bang is om zijn baan te verliezen, bevindt zich in een situatie die deze emotie vaak oproept. Wanneer zijn baas een open gesprek heeft over het verlies van zijn baan, heeft hij echt een probleem met wie te vertrouwen. In de vergadering ontdekt hij dat hij de manager verrast, en “geen 1” idee had van wie te vertrouwen.

maar hij gelooft dat het bedrijf hem am onder neus zou geven. Dat is goed om te weten, is het niet…

Hij vond al snel een “idee” over hoe hij zijn baan terug kon krijgen, toen de Ontspanningstechnieken (stress release technieken) die bij het programma betrokken zijn: antrop transitional imagery, afformaties en kunst Therapie, met Kunst als basis, waar de cliënt zich bevindt in een symbolischGecentreerd raken (de grenzen zijn hier). Een cliënt in deze staat gebruikt, nadat soortgelijke suggesties zijn gegeven, uitstralende antwoorden in zijn gesprek.

Begeleid een natuurlijk ritme in een gids bandrecorder stijl. Hier, dient de cliënt als “Afdeling betreurd” en er is interessant verhaal.

Een ander ” hulpmiddel ” dat de cliënt gebruikt is het beluisteren van de band van zijn gesprek/ Laat de luisteraar deze taak uitvoeren: de delen van het gesprek die voor de cliënt belangrijk zijn. Bijvoorbeeld, wanneer hij over zijn werk praat, worden de delen die persoonlijk zijn en niet gerelateerd, opgesomd om deze cruciale delen van het verhaal terug te vinden. De informatie over wat hij echt wil vertellen over zijn werk wordt verkregen. De cliënt hoort alle dingen die hij botweg ontkende, in het gesprek besproken.

Dit is een voorbeeld van een metaforische inventarisatie, die de cliënt zijn authentieke zelf aanreikt.Hij leert zichzelf kennen, en in het proces beantwoordt hij de bittere waarheid.Hij heeft het vermogen zijn problemen onder ogen te zien en op te lossen.

Amerikaans-Indiaanse alledaagse taal

In de dialoog kunnen metaforen worden gebruikt om details over te brengen waaruit de cliënt informatie kan afleiden.Het lid van de groep wordt voorgesteld door een dier, een Frost beer op een sneeuwmuts staat op de top van zijn kop, poten en buik.

Deze voorstelling in vormen van taal in beweging enz. wordt Mondaine taal genoemd. Het is niet bloederig, het maakt je niet gek, het knoeit niet in je broek, en het is op geen enkele manier hoofdpijnlijk.

Het belangrijkste punt van Mundane taal is zijn strategische voordelen. Een cliënt kan vele waardige problemen oplossen tijdens een sessie in de tijd van een stressvolle dag wanneer het probleem opdringerig lijkt.

voorstanders zeggen, Metaforen zijn systematische manieren om metaforen te gebruiken bij het oplossen van problemen.

Passende metaforen worden geselecteerd om aan een bepaalde behoefte te voldoen. Voorbeelden hiervan staan in wisselwerking met het betrokken probleem van de cliënt. Het resultaat is dat een cliënt de passende metaforen zal gebruiken om zijn probleem op te lossen.

om de cliënt de juiste oplossing te leveren, en om af te wijken van de vorm van informatie mits de cliënt bereid is om de juiste metafoor te gebruiken wanneer dat nodig is.

Een cliënt kan ook de ongepaste metaforen gebruiken om gewenste uitkomsten te bereiken. Zo is het meestal het eigen mentale proces van de cliënt dat in dit soort omstandigheden naar voren komt.De cliënt wil dat er iets gebeurt. De cliënt is heel zeker om die onzin van een uitspraak te horen en te gebruiken in zijn probleemoplossende oefening. Bijvoorbeeld, de cliënt wil zijn persoonlijke e-mail schrijven. De cliënt gebruikt de ongepaste metafoor om te zeggen dat hij het moet gaan schrijven. Wat weten we over de persoonlijke e-mail van de cliënt? Ik wil een e-mail.